Home Cursussen Contact Kalender Voorbeelden

 

HET JAAR 2018-2019 

    
    * In Rumst, Galerie Lazarus, Lazarusstraat, 8: maandagen van 13.30u tot 16u of woensdagen van 19 tot 22.00u
     deelname prijs: wordt afgesproken op  eerste bijeenkomst

* Gedurende de bijeenkomsten wordt er zowel indivueel als gezamenlijk aan een project, opdracht gewerkt.
    Dit geschiedt in een zeer gezellige en vrije atmosfeer.
* Er wordt niet specifiek les gegeven, maar de deelnemers onder elkaar wisselen nieuwtjes en weetjes over kalligrafie
   uit, wat dus zeer leerzaam kan zijn.
* Er wordt dus wekelijks samengekomen om samen te werken, ook om over het gemaakte werk te praten en wellicht
   ook later om er mee tentoon te stellen.
*  Er kunnen ook workshops worden georganiseerd op vraag van de deelnemers.

     U kunt zich inschrijven hetzij via e-mail: mariaandre@skynet.be, of per tel: 03 8882417.